Kırtasiye Barkod Sistemleri

Telefon:
+90 850 441 05 15 - +90 533 729 26 19
  • Kırtasiye Barkod Sistemleri
  • Kırtasiye Barkod Sistemleri
  • Kırtasiye Barkod Sistemleri
  • Kırtasiye Barkod Sistemleri
  • Kırtasiye Barkod Sistemleri

Barkodla İlgili Sıkça Sorulan Sorular


1. GS1 Firma Öneki ürünün üreticisi mi dağıtıcısı mı almalıdır?

GS1 sistemine göre ürünün marka sahibi (nerede veya kim tarafından üretildiğine bağlı olmaksızın) ürüne barkod numarası verilmesinden sorumludur. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda olduğu gibi ürünün marka sahibi, ürünün aynı zamanda üreticisi, dağıtıcısı, ithalatçısı veya perakendecisi olabilir.

  • Üretici,  ürettiği ürünü kendisine ait olan ya da marka adı altında satıyorsa
  • İthalatçı / toptancı, herhangi bir ülkede ürettirdiği ürünü kendisine ait marka adı altında satıyorsa veya ithalatçı / toptancı üründe değişiklik yapmışsa (örneğin, ürün ambalajında yapılan değişiklikler)
  • Perakendeci, herhangi bir ülkede ürettirdiği ürünü kendisine ait marka adı altında satıyorsa

2. GS1 Türkiye'ye üyelik başvurusu ürün bazında mı yapılır?

Hayır. GS1 Türkiye'ye başvuru firma bazında yapılır. Üyeliğe kabul edilen firma, tahsis edilen GS1 Firma Öneki ile ürün çeşitleri için barkod numaraları oluşturur.

3. GS1 Türkiye'den GS1 Firma Öneki aldıktan sonra ne yapmalıyım?

GS1 Türkiye’ye başvurusu sonucunda, firmaya talebine göre 7,  8, 9, 10, 11 veya 12 basamaklı GS1 Firma Öneki tahsis edilir. Sonrasında, firmanın her bir çeşit ürünü için aşağıdaki tabloda gösterildiği biçimde ürün numarası oluşturması gerekir.

GS1 Firma Öneki Basamak Sayısı       

Ürün Çeşidi Sayısı 

   Ürün Numarası     

7

100.000

    00000-99999

8

10.000

    0000-9999

9

1.000

    000-999

10

100

     00-99

11

10

     0-9

12

1

 

Ürün numarasının verilmesi işleminden sonra verilen tanımlama numaralarının, ürün paketinin üzerinde, barkod ile simgelenmesi gerekmektedir. Eğer bir ürünün barkodu çok sayıda basılacak ise en ucuz ve en kolay yöntem barkod master filmi edinmektir.

4. Adres ve unvan değişikliğinde ne yapmalıyım?

GS1 Türkiye üyesi olan her firma, üyeliği devam ederken adres ve ünvan değişikliği yapmış ise adres ve ünvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesini bir yazı ile GS1 Türkiye'ye iletmelidir.

5. GS1 Türkiye'den aldığım GS1 firma önekimi başka bir firmaya devredebilir miyim?

GS1 Türkiye üyelerine tahsis edilen firma öneklerinin başka gerçek veya tüzel kişilere kullandırılmasına izin verilmemektedir. Ancak GS1 Türkiye tarafından onay verilmesi halinde üyeliklerini devredebilirler.

6. Önekle numaralandırabileceğim ürün sayısı dolduktan sonra piyasa çıkacak yeni ürünümü nasıl numaralandırabilirim ve barkodlayabilirim?

Mevcut GS1 firma önekleri ile oluşturulabilecek bütün ürün numaralarını kullanan firmalar), ek bir numara almak için, içinde bulunulan yıldan bir önceki mali yıla ait cirosunu gösteren Gelir Tablosu ve firmanın bir önceki mali yıla ait cirosuna göre belirlenen (ve 2016 Yılı Ek Numara Ücretleri sayfasında belirtilen) ücretin yatırıldığını gösteren dekont ile GS1 Türkiye'ye başvurmalıdır.

7. Yıllık aidatımı nasıl ödeyeceğim?

GS1 Türkiye'ye üye olan firmalar yıllık aidatlarını her yıl Eylül ayı içinde GS1 Türkiye'nin banka hesabına öderler. Yıllık aidat, firmanın üye olduğu yıl ödenmez. Yıllık aidat tutarı her yıl GS1 Türkiye Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek üye firmalara yazı ile duyurulur. Yıllık aidat duyurularının sağlıklı olarak üye firmalara duyurulabilmesi için üye firmaların güncel adreslerini GS1 Türkiye'ye bildirmeleri gerekmektedir.

8. GTIN numarası ile ürünün üreticisine ulaşabilir miyim?

http://gepir.tobb.org.tr adresinden firma bilgisi sorgulanabilir. Programda üye ülke GEPIR'e üye değilse e-mail yolu ile irtibat kurulur. Bunun için info@gs1tr.org'ye e-posta atılması gerekmektedir.

9. ABD'den ithal ettiğim ürünün barkodunu Türkiye'de okutabilir miyim?

EVET. ABD ve Kanada'da numaralanan ürünler, UPC barkod alfabesi ile simgelenmektedir. Eğer barkodu okuyacak optik okuyucu UPC barkodunu okumaya ayarlanmış ise ABD'den ithal edilen ürünün barkodu Türkiye'de okutulabilir. Barkod okuyucunun UPC barkodunu okutmak üzere ayarlanmasını sağlamak için barkod okuyucunun satıcısı firmadan destek alınmalıdır.

10. Amerika veya Kanada?da çalıştığım firma benden UPC (Universal Product Code - Evrensel Ürün Numarası) barkodu talep ediyor. Ne yapmalıyım?

UPC Numarası, Amerika ve Kanada firmaları tarafından kullanılmakta olan 12-basamaklı bir barkod numarası çeşididir.

GS1 Sisteminin gelişerek küresel bir hal alması ve tüm dünyada tek sistem olarak kullanılabilmesi amacıyla, GS1 US (A.B.D.) ve GS1 Canada (Kanada) 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren tüm A.B.D. ve Kanada perakende firmalarının GTIN-8 (EAN-8) ve GTIN-13 (EAN-13) barkodlarını okuyabileceklerini açıklamışlardır. ?Gündoğumu 2005" (Sunrise 2005) olarak adlandırılan bu girişim 1997 yılında açıklanmıştır.

Ancak bazı A.B.D. ve Kanada firmaları hala iş ortaklarının UPC barkodu kullanmalarını talep etmektedirler. Bu gibi özel durumlarda, GS1 Sistemine üye olan firmalarımız, GS1 Sistemi barkod numaralarından farklı olarak bir UPC numarası tahsisi için GS1 Türkiye?ye başvurabilirler ve GS1 Türkiye, GS1 US (A.B.D.) aracılığı ile bu numarayı kendilerine tahsis edebilir. UPC numarası tahsisi için başvuran firma, UPC numarası tahsisi isteğine dair bir dilekçe ve UPC Numarası talep eden A.B.D. veya Kanada firmasından bu isteği belgeleyen bir yazı ile GS1 Türkiye?ye başvurmalı ve UPC numara tahsisi bedeli için GS1 Türkiye Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemelidir.

11. Piyasadan çekilen bir ürünün numarasını yeni bir ürüne verebilir miyim?

Bir ürünün piyasadan çekilmesine karar verildiğinde, bu ürünün numarası 4 yıl (48 ay) boyunca başka bir ürün için kullanılamaz. Bu süre tamamlandıktan sonra aynı numara başka bir ticari ürün için kullanılabilir. Numaranın kullanılamayacağı 4 yıllık süre, ürünün dağıtım kanalına sunulduğu son tarihten başlayarak hesaplanır. Tekstil ürünlerinde ise bir ürüne verilen numara 30 ay sonra yeniden kullanılabilir.

12. Okunamayan barkodlar için nereye başvurulur?

GS1 Türkiye'ye başvurularak barkodun okunamama nedeni tespit edilebilir. Uluslararası kabul gören doğrulama raporu verilir.