Kırtasiye Barkod Sistemleri

Telefon:
+90 850 441 05 15 - +90 533 729 26 19
 • Kırtasiye Barkod Sistemleri
 • Kırtasiye Barkod Sistemleri
 • Kırtasiye Barkod Sistemleri
 • Kırtasiye Barkod Sistemleri
 • Kırtasiye Barkod Sistemleri

Koli Barkod Oluşturma


GTIN-13 Veri Yapısı ile Gruplama Numaraları Üretilmesi

GTIN-13 Veri yapısı kullanılarak oluşturulan ticari ürün grup numaraları Ticari Ürün(GTIN) Numaralandırılmasındaki esaslar çerçevesinde yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta,  yeni oluşturulan grup numarasının, daha önce kullanılmayan (ticari ürün veya ticari ürün grubu tarafından) bir numara olmasıdır.

Ör: Bir Firmaya 8 basamaklı 86912345 Firma Öneki tahsis edilmiş olsun. Firmanın numaralandıracağı ürünleri de porselen tabak, cam tabak, cam bardak, 24 adet porselen tabak içeren bir koli ve 48 adet cam bardak içeren bir koli olsun.

Bu durumda firma ürünlerinde aşağıdaki numaraları kullanacaktır.

Ürün Firma Öneki  Ürün      Referansı          K.B. GTIN-13

Porselen Tabak

86912345 0001           9 8691234500019

Cam Tabak

86912345 0002             6 8691234500026

Cam Bardak

86912345 0003            3 8691234500033

24x Porselen Tabak

86912345 0004             0 8691234500040

48x Cam Bardak

86912345 0005            7 8691234500057

8 Cam Tabak + 8 Cam Bardak

86912345 0006            4 8692134500064

 

Ticari ürün gruplarını tanımlayan GTIN-13 numaralarını barkod halinde simgelemek için aşağıdaki barkod alfabelerinden biri kullanılabilir:

 • EAN-13
 • ITF-14 (14 basamaklı Interleaved 2 of 5 barkod alfabesi)
 • Uygulama Tanımlayıcısı (01) veya (02) olan GS1 – 128 (GS1-128 alfabesi ile ilgili bilgi için 1.2.1. bölüme bakınız.)
EAN-13 alfabesi perakende satış noktalarındaki satış noktası terminali/yazar kasalara bağlı barkod okuyucular tarafından okunabildiği halde, ITF-14 ve GS1 - 128 alfabeleri satış noktalarında okutulamazlar. Bu sebeple perakende satılacak ticari ürün grup numaraları EAN-13 barkod alfabeleri ile basılmalıdır.

EAN-13 ya da GS1 - 128 barkodunun paket üzerine kolayca basılamadığı durumlarda ya da doğrudan kutu (koli) üzerine baskı yapılacaksa ITF-14’ün kullanılması yerinde olur. (ITF-14 barkod alfabesi, diğer barkodlardan daha geniş çubuklu olduğundan okuma kolaylığı sağlar)

GTIN-13 Veri yapısı kullanılarak oluşturulan ticari ürün grup numaraları, ITF-14 ya da GS1 - 128 barkod alfabesi ile simgelendiğinde 13 basamaklı numaranın başına “0” (sıfır) getirilerek, numara 14 basamağa tamamlandıktan sonra basılır.

GTIN-14 Veri Yapısı ile Gruplama Numaraları Üretilmesi

GTIN-14 veri yapısı ürün grubunun aynı ürünlerden ve perakende satılmadığı durumlarda, GTIN-13 veri yapısına alternatif olarak kullanılabilen ve GS1 Firma öneki kotasyonundan numara tüketmeyen bir grup tanımlama yöntemidir. 

GTIN-14 üretmek için perakende satılan ürünün GTIN-13’ü esas alınır ve aşağıdaki adımlar izlenir:

 • GTIN-13’ün kontrol basamağı olan son basamağı atılır. Yani Firma Öneki + Ürün referansından oluşan 12 basamaklı ham numara elde edilir.
 • Ürünün en başına, ürünün her bir gruplama birimi için farklı olacak şekilde 1 ile 8 arasında (1 ve 8 dâhil) bir Paket Gösterge Basamağı ilave edilir. Şu anda gruplama numarası 13 basamaktadır.
 • Son basamak olan kontrol basamağı ilk 13 basamağa göre tekrar hesaplanır. (bu sayfadan faydalanabilirsiniz.)
 • Oluşturulan GTIN-14 numarası ITF-14 veya GS1-128 barkod alfabesi kullanılarak basılır.

Örnekleri inceleyelim:

Ürün Paket G. Firma Öneki Ürün Referansı K.B. GTIN-14

Porselen Tabak

  86912345 0001 9 -

24x Porselen Tabak *

1

86912345 0001 6 18691234500016

48x Porselen Tabak *

2 86912345 0001 3 28691234500013

Cam Tabak

  86912345 0002 6 -

24x Cam Tabak *

1 86912345 0002 3 18691234500023

48x Cam Tabak *

2 86912345 0002 0 28691234500020

* Perakende satılmayan ürünler

Bu yöntem kullanılarak üretilen numaralar GS1 Firma Öneki kotasyonundan yeni bir numara tüketmez ve koli içerisindeki ürünün GTIN numarası anlaşılabilir.

 

Ancak görüldüğü gibi bu yöntem ile numaralar 14 basamaklıdır. Bu nedenle de EAN-13 barkod alfabesi yerine ITF-14 veya GS1-128 alfabeleri kullanılmalıdır. Oysa ki perakende satılacak ürünler üzerinde sadece EAN-13 ve EAN-8 alfabeleri yer alabilir. Dolayısıyla perakende satılacak ürünlerde ve bu yöntem kullanılamaz. Ayrıca,  karışık grup içerisinde birden fazla GTIN numarası bulunduğu için bu yöntem kullanılamaz.

 

ITF-14

EAN-13